Skolestyret har vedtatt at det ikke vil bli et tilbud ved OKS videregående skole for skoleåret 2022-2023

For informasjon om grunnskolen vår besøk deres nettside