Hvorfor velge kristen skole?

Barn og unge tilbringer svært mye av tiden sin på skolen. Ingen skoler er nøytrale, de vil alltid formidle livssyn gjennom holdninger, verdier og lærestoff. Kristen videregående skole er et tilbud til deg som i tillegg til faglig god undervisning ønsker en skolehverdag preget av kristne verdier. Vi ønsker å tilby et trygt og inkluderende skolemiljø der elever får være seg selv og utvikle sine evner.

Hva betyr det at vi er en kristen friskole? OKS videregående skole følger vanlige offentlige læreplaner og tilbyr i all hovedsak det samme som offentlige skoler. Samtidig har vi en kristen verdiforankring som blir synlig på ulike måter i skolehverdagen. Hver morgen har vi et kort ord for dagen, og vi har også flere felles samlinger om tema som har med kristen tro å gjøre. På alle våre utdanningsprogram har elevene 2 timer kristendomskunnskap i uken. Blant annet har vi ulike prosjekter i løpet av skoleåret med fokus på tro, medmenneskelighet, misjon og samfunnsengasjement.

Skolen er åpen for alle elever uavhengig av tro, og det er stort rom for meningsmangfold. Samtidig vil vi formidle et verdigrunnlag som kan være et trygt fundament for elevene å bygge framtiden sin på. Vi tror at mennesket er skapt av Gud og at Gud bryr seg om hver enkelt av oss. Vårt ønske for elevene her hos oss er at de skal bli trygge på seg selv og egne valg, og at de skal se viktigheten av å bære sin del av ansvaret for sine medmennesker og samfunnet vi lever i. I en atmosfære av omsorg, respekt og levende tro ønsker vi å motivere elevene våre til å få fram sitt fulle potensiale, både faglig og personlig.