Informasjon til søkere

OKS videregående har eget inntakskontor. Dette innebærer at elever
som vil gå hos oss må søke via våre nettsider. Du kan med andre ord
ikke søke via Vigo.

Søknad skjer til Vg1 og Vg2 via elektronisk søknadsskjema