Lukk
Search
Søk
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
Feature
Uncategorized
{ "homeurl": "https://oksvgs.no/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 4, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 0, "showdate": 0, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "No results!", "didyoumeantext": "Did you mean:", "defaultImage": "https://oksvgs.no/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 1, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 0, "googleOnly": 1, "lang": "en", "mobile": 1 }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 1, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresulthidedesc": "0", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iiGutter": 5, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "loaderLocation": "auto", "analytics": 0, "analyticsString": "", "mobile": { "trigger_on_type": 1, "trigger_on_click": 1, "hide_keyboard": 0 }, "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static", "overlay": 0 }, "animations": { "pc": { "settings": { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "results" : { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "items" : "fadeInDown" }, "mob": { "settings": { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "results" : { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "items" : "voidanim" } }, "autop": { "state": "disabled", "phrase": "", "count": 10 } }

INNTAKSREGLEMENT FOR OKS VIDEREGÅENDE SKOLE

Inntaksreglementet er basert på og skal til enhver tid være i samsvar med friskolelova § 3-1

 

1. GENERELT

OKS videregående skole har hele landet som inntaksområde, og skolen er åpen for alle søkere som fyller vilkårene for inntak tilsvarende offentlige skoler (jf. friskolelova § 3-1 første ledd) og som har rett til videregående opplæring (opplæringslova § 3-1, første ledd).

 

2. SØKNAD

2.1 Søknadsfrist for ordinært inntak er 1. mars. Dersom det er ledige plasser og det ikke er venteliste, gis kvalifiserte søkere som søker etter fristen, plass fortløpende.

2.2 Det søkes elektronisk på skolens søknadsskjema. En fullstendig søknad må inneholde både utfylt søknadsskjema og karakterutskrifter. Søknaden vil ikke bli behandlet før nødvendig dokumentasjon foreligger. Vitnemål ettersendes.

2.3 Søkere som får tilbud om plass, må svare skriftlig på tilbudet innen 14 dager etter inntaksbrevet er datert. Ved aksept av skoleplass må det innbetales et administrasjonsgebyr tilsvarende en måneds skolepenger. Ved oppstart vil dette beløpet gjelde som første måneds elevinnbetaling. Dersom eleven sier fra seg plassen, vil dette beløpet ikke tilbakebetales.

2.4 Søkere som har tatt imot skoleplass, men ikke møter til første skoledag uten å gi skolen beskjed, mister sin skoleplass.

 

3. PRIORITERING VED INNTAK TIL VG 1

Ved oversøkning til ordinært inntak vil prioritering av søkere skje i henhold til følgende kategorier:

3.1 To plasser pr. klasse på Vg1 forbeholdes eventuelle søkere på særskilt vilkår. Med særskilt vurdering menes elever som kan dokumentere sosiale, faglige og/eller medisinske grunner for opptak. Dersom skolen mottar flere søknader på særskilt vilkår enn disse angitte plassene, avgjøres inntaket ved loddtrekning. De søkere som ikke får plass etter denne regelen blir overført til det ordinære inntaket. Dersom det ikke er tilstrekkelige antall søkere til å fylle de angitte plassene pr. 1. mars, overføres plassene til det ordinære inntaket.

3.2 Ved førsteinntak blir elever som har fullført 10. trinn ved OKS grunnskole prioritert før andre søkere. I samme inntak prioriteres barn av ansatte deretter.

3.3 Resterende søkere til fullt årskurs prioriteres etter karakterer fra ungdomsskolen.

3.4 Dersom flere søkere står likt om den eller de siste plassene, blir rekkefølgen mellom dem avgjort ved loddtrekning.

 

4. PRIORITERING VED INNTAK TIL VG2 OG VG3

Forutsetning for inntak til Vg2 og Vg3 er at forutgående skoleår er fullført og bestått, med de unntak som er gitt i forskrift til friskolelova §§ 11-11, 11-12 og 11-13.

Ved oversøkning til ordinært inntak vil prioritering av søkere skje i henhold til følgende kategorier:

4.1 Søkere som er elever ved OKS Friskole avdeling videregående på søknadstidspunktet. Dersom det ikke er tilstrekkelige plasser ved ønsket utdanningsprogram, prioriteres søkere etter poeng fra Vg1 eller Vg2.

4.2 Inntaket til resterende plasser skjer etter karakterpoengsum fra Vg1 og Vg2.

4.3 Dersom flere søkere står likt i konkurransen om den eller de siste plassene, blir rekkefølgen avgjort ved loddtrekning.

 

5. VENTELISTE

Elever som ikke har fått tilbud om skoleplass kan bekrefte at de ønsker å stå på venteliste. Dersom en skoleplass blir tilgjengelig vil elever på venteliste få tilbud om plass i prioritert rekkefølge, jf. punkt 3.2 og 3.3, samt punkt 4.1 og 4.2.

 

6. KLAGERETT

Avgjørelsen om inntak er et enkeltvedtak, jf. Forvaltningsloven §2, §18, §19, §28 og §29. Eventuell klage på vedtaket om skoleplass begrunnes skriftlig og sendes skolen innen fristen. Klagefristen er 3 uker (jf. forvaltningsloven §29)

Vedtatt av skolestyret 2.12.2020.