Ledige stillinger på OKS videregående skole høsten 2021

Er du en dyktig og engasjert lærer med erfaring fra videregående skole? Er du klar for kreative, spennende og utfordrende oppgaver i et optimistisk og visjonært miljø? Vil du være med på å utvikle en kristen videregående skole for framtiden?

Grunnskolen OKS ble etablert i 1993 og har lang erfaring med skoledrift fra 1. - 10. trinn. Vi har i dag ca. 240 elever og ca. 50 ansatte. Vi er en skole med høy faglig kompetanse, profesjonalitet og fokus på pedagogisk utviklingsarbeid. Samtidig jobber vi aktivt med relasjonsbygging for å sikre et godt miljø både for elever og ansatte. Vi har fokus på å formidle Guds omsorg og kristne verdier til barn og unge, derfor søker vi etter lærere med bevisst og personlig tro.

Høsten 2021 starter OKS en ny videregående skole på Kjeller i Lillestrøm kommune. Vi er godkjent for studiespesialisering, IKT og medieproduksjon og helse- og oppvekstfag. Vi vurderer fortløpende hvor omfattende vårt tilbud blir fra høsten 2021 avhengig av antall søkere.

Vi ønsker å høre fra deg som kan undervise i flere av følgende fag på videregående nivå:
Norsk
Matematikk
Samfunnsfag/Geografi/Historie
Engelsk
KRI (Kristendomskunnskap)
Naturfag
Kroppsøving
IKT/teknologi
Medieproduksjon
Helse- og oppvekstfag

Vi søker også etter lærere med administrativ erfaring fra videregående (spesialpedagogisk ansvarlig, rådgiver, sosiallærer, avdelingsleder el.l.)

For lærere i fellesfagene er det nødvendig med godkjent pedagogisk utdanning. For lærere i programfagene på IKT og medieproduksjon søker vi etter personer med høyere utdanning innen IT og/eller mediefag, samt praktisk erfaring fra fagområdene. Til helse- og oppvekstfag søker vi etter lærere med utdanning innen helse og oppvekstsektoren, samt praktisk erfaring fra fagområdene. Det er en fordel med pedagogisk kompetanse (yrkesfaglærerutdanning, PPU eller
PPU-Y).

Personlige egenskaper
God på klasseledelse, kommunikasjon og samarbeid
Evne til å skape gode relasjoner til elever, kolleger og foresatte
Faglig kompetent, nyskapende og engasjerende
Strukturert og ansvarfull
Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse