OKS Friskole søker ny rektor

OKS Friskole har til sammen ca. 265 elever og over 50 ansatte, fordelt på OKS grunnskole og OKS videregående skole. Skolene har en sentral beliggenhet i Lillestrøm kommune.

Rektor har hovedansvar for den pedagogiske og administrative driften av skolen og vil rapportere til skolens styre. OKS friskole har en tydelig kristen profil. Grunnskolens motto er «Læring og livsglede», mens videregående skoles kjerneverdier er trygghet, engasjement og utvikling.

 

Vi søker en leder som

kan lede OKS Friskole i tråd med skolens visjon og grunnverdier
kan lede og utvikle skolens pedagogiske arbeid og kristne egenart
har skolelederutdanning eller annen relevant utdanning innen ledelse og organisasjonsutvikling
har evne til ivaretakelse og utvikling av menneskene i organisasjonen
har forståelse for og evne til et godt samarbeid mellom skolen og stifter OKS, med ansattes representanter og med foreldre/ FAU
har stor arbeidskapasitet

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr

Fast, 100% stilling
Pensjonsordning gjennom SPK
Lønn etter avtale

Tiltredelse 01.08.22 Før tiltredelse må det legges fram politiattest i tråd med friskolelova § 4-3.

Send skriftlig søknad med CV innen 15. februar til styreleder@grunnskolenoks.no